Colegiul Tehnic "Simion Mehedinți" Codlea

Profil

Misiune

Misiunea Colegiului Tehnic "Simion Mehedinți" este promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, care să formeze tineri specialiști capabili să răspundă exigenţelor impuse de standardele europene, obţinându-le o absorbţie rapidă pe piaţa forţei de muncă aflată într-o continuă schimbare sau oferindu-le posibilitatea completării studiilor.

Singurul loc de pregătire profesională în domeniul formării iniţiale din municipiul Codlea, școala noastră asigură instruirea în domenii precum mecanic, electric, electronic, servicii, alimentaţie publică, industrie alimentară, fabricarea produselor din lemn.

Prin diversitatea ofertei educaționale se urmărește acoperirea nevoilor de educație la nivel local și regional, ținându-se cont și de grupurile de interes reprezentative la nivelul școlii: elevi, părinți, profesori și agenți economici.


Viziune

Colegiul Tehnic ”Simion Mehedinți” Codlea este și va deveni în zonă un centru tot mai puternic în domeniul educației, care va forma educabililor o conștiință europeană și care le va asigura o formare continuă în concordanță cu evoluția tehnico-economico-socială.


Scurt istoric

Prin fuziunea Grupului Şcolar Industrial "Simion Mehedinţi" Codlea cu Grupul Şcolar Forestier Codlea, se formează în anul 2006 Grupul Şcolar Industrial Codlea, care un an mai târziu devine Colegiul Tehnic "Simion Mehedinţi" Codlea.

Începuturile şcolii noastre sunt legate de anul 1926, când se înfiripa Şcoala de arte şi meserii cu menirea de a pregăti elevi în diverse meserii necesare comunității codlene: cizmari, croitori, rotari, zugravi, cufărari. În perioada 1926-1950, pe lângă meseriile menţionate, la anumite intervale s-au calificat notari şi tipografi. În anul 1948, în Codlea apare o noua instituţie de învăţământ, Şcoala profesională pentru produse finite, care instruia elevi în meseria de tâmplar.

Şcoala de arte şi meserii se transformă în anul 1955 în Şcoala profesională metalurgică cu meserii noi în domeniul mecanic şi electric. Dezvoltarea industriei chimice din acea perioadă a cerut însă în mod imperios direcţionarea calificărilor către acest domeniu. Astfel, în anul 1965 şcoala devine Centrul şcolar de chimie, funcționând pe lângă uzina Colorom și pregatind elevi în meserii ca:

  • operator chimist la fabricarea coloranţilor şi intermediarilor
  • lăcătuș mecanic pentru industria chimică
  • electrician de întreţinere şi reparaţii
  • A.T.M.-işti
  • maistru chimist în industria de sinteză organică şi de extracţie

În anul 1968, instituţia devine Grup Şcolar de Chimie Colorom. Trei ani mai târziu consemnăm debutul liceal cu o clasă de tip seral. După un an, planul de şcolarizare va include primele doua clase de liceu-zi. Începând cu anul şcolar 1990-1991, structura Grupului şcolar de chimie Colorom se modifică. Astfel la liceu, pe lângă clasele cu profil industrial (operatori chimişti, mecanici, electricieni) apar profiluri noi: matematică-fizică, chimie-biologie, veterinar(1992-1993) și economic începând cu anul școlar 1996-1997. Diversitatea de profiluri şi meserii şi faptul că relaţia contractuală şi de patronare cu S.C. "Colorom" S.A. încetase, atrage dupa sine găsirea unui nume cu incidenţă în domenii variate, astfel că odată cu debutul anului şcolar 1998-1999 denumirea şcolii se schimbă în Grup Şcolar Industrial "Simion Mehedinţi".

De-a lungul timpului şi Școala profesională pentru produse finite cunoaşte o dinamică a structurii pe tipuri de învăţământ, filiere şi specializări. În anul 1958 devine Şcoala profesională de ucenici "Măgura Codlei", şcolarizând elevi pentru meseriile de tâmplar şi mecanic. Din 1962 instituţia cuprinde şi şcoala de maiştri cu specializările mobilă şi binale. În anul 1972, când şcoala devine Liceu industrial pentru industrializarea lemnului, apare prima clasă de liceu cu specializarea: operator pentru produse finite din lemn. Începand cu anul 1974, clasele de liceu se extind cu noi profiluri: mecanic maşini şi utilaje în industria lemnului şi electronist-automatist.

În 1977, şcoala capătă denumirea de Liceu industrial nr.1, iar din 1990 de Grup Şcolar de Industrializarea lemnului, având şi clase post-liceale cu specializările tehnician organizarea şi normarea muncii pentru industria lemnului şi contabil pentru industrie (1993). Începand cu 1994, noua denumire este Grup Şcolar Industrial Forestier, iar din anul 2001 Grup Şcolar Forestier până la comasarea cu Grupul Şcolar Industrial "Simion Mehedinţi".

În prezent, Colegiul nostru promovează un învăţământ deschis şi flexibil, care asigură elevilor pregătirea necesară absorbţiei pe piaţa forţei de muncă sau posibilitatea completării studiilor.


Simion Mehedinți

Simion Mehedinţi aparţine pleiadei de mari oameni de cultură care au ilustrat viaţa intelectuală a României în prima jumătate a secolului al XX-lea.

S-a născut la 19 octombrie 1868, în localitatea Soveja, la poalele Munţilor Vrancei, din părinţi având ascendenţă din dascăli şi preoţi. A absolvit liceul Sf. Sava din Bucureşti, apoi Universitatea din Bucureşti. Beneficiind de o bursă, studiază geografia în Germania. Se întoarce în ţară după susţinerea tezei de doctorat în 1899 cu calificativul Magna cum laudae.

Simion Mehedinti

Simion Mehedinţi este considerat întemeietorul geografiei moderne în ţara noastră. Lucrarea sa fundamentală este "Terra", apreciată unanim în cercurile ştinţifice. În afară de preocupările sale geografice, Simion Mehedinţi a fost un mare gânditor, interesat de istorie și problemele sale, dar şi un talentat scriitor.

Personalitatea sa complexă este întregită de opera sa de pedagogie din care cităm: "Nu-i suficient pentru a-ţi îndeplini datoria de membru al unei colectivităţi etnice, să cunoşti caracterele specifice ale unui popor şi trecutul acestuia, ci trebuie să contibui în măsura posibilităţiilor, puterilor, la educarea acestuia".

A ucenicit la "Şcoala de bine şi de frumos " a lui Titu Maiorescu şi a "Junimii". Ultima sa lucrare amplă, "Trilogii" (Ştiinţa, Şcoala, Viaţa), dovedeşte stăruinţa spre educaţie a poporului român. Pentru orientarea sa pedagogică, pentru autoritatea sa ştinţifică şi culturală, a fost numit Ministru al Învăţământului.

Simion Mehedinți a suferit prigoana comunistă fiind scos din locuinţă şi mutat într-un garaj, iar vasta sa bibliotecă a fost distrusă. Moare la 14 decembrie 1962, la venerabila vârstă de 94 de ani.

Împrejurările politice au făcut ca rude apropiate (doctori, profesori) să-şi găsească refugiul şi rostul în oraşul Codlea. A fost şi acesta un motiv considerabil pentru ca şcoala noastră să poarte numele acestei mari personalităţi a culturii române - academicianul Simion Mehedinţi.