Colegiul Tehnic "Simion Mehedinți"

"Nu putem deveni ceea ce ne dorim rămânând ceea ce suntem."(Max DePree)

Proiectul ROSE


Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC ”SIMION MEHEDINȚI” CODLEA
Acord de grant nr. SGL/RI/73 din 27.06.2017

Prezentarea subproiectului
Bacalaureatul Acces spre Carieră (BAC)

COLEGIUL TEHNIC ”SIMION MEHEDINȚI” CODLEA este beneficiarul unui grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, al cărui scop principal este îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de liceele beneficiare și, implicit, creșterea ratelor de tranziție a elevilor către învățământul terțiar.

În cadrul școlii noastre se va derula pe o perioadă de 4 ani (2017-2021) subproiectul: BAC - Bacalaureatul Acces spre Carieră.


Grupul țintă: Elevii de liceu.
Obiectivul general
Creșterea numărului de elevi care se înscriu la examenul de bacalaureat și-l promovează.

Școala își propune, prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului, să motiveze și să pregătească 175 de elevi, pe parcursul a 4 ani, astfel încât ei să-și dorească să susțină examenul de bacalaureat și să-l promoveze.

Obiective specifice

OS1 Asigurarea progresului școlar, pentru 175 de elevi de la Colegiul Tehnic ”Simion Mehedinți”, prin activități de remediere școlară timp de 4 ani, în vederea creșterii procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 5%.

OS2 Dezvoltarea abilităților socio-emoționale pentru 175 de elevi de la Colegiul Tehnic ”Simion Mehedinți”, prin activități de consiliere și orientare, dezvoltare personală, furnizate pe perioada ciclului liceal în vederea creșterii motivației pentru susținerea examenului de bacalaureat.

OS3 Dezvoltarea abilităților personale și formarea unor competențe cheie la un număr de 175 de elevi de la Colegiul Tehnic ”Simion Mehedinți”, prin activițăți extracurriculare, pe o perioadă de patru ani, care să le permită o mai bună inserție pe piața muncii.

OS4 Creșterea calitații serviciilor educaționale oferite celor 175 de elevi de la Colegiul Tehnic ”Simion Mehedinți”, prin achiziționarea de mobilier școlar, echipamente IT și multimedia, pe o perioadă de 3 ani.


Pe durata de implementare a proiectului (2017-2021), se vor desfășura următoarele activități:

A.I. Activități pedagogice și de sprijin
AI.1. Organizarea activităților remediale şi de consolidare pentru un număr de 100 de elevi/an, pe parcursul ciclului liceal la disciplinele la care se va susține examenul de bacalaureat.

Activităţile se vor desfăşura după cum urmează:

  1. La clasele a IX şi a X-a se urmăreşte identificarea şi remedierea lacunelor la materiile matematică şi limba și literatura română, în vederea diminuării riscului de abandon şcolar din cauza eşecului şcolar.
  2. La elevii claselor a XI-a şi a XII-a se urmăreşte dobândirea cunoştinţelor necesare promovării examenului de bacalaureat.
AI.2. Organizarea de sesiuni de consiliere psihologică, educațională și vocațională pentru toți beneficiarii direcți ai proiectului (pe fiecare nivel), 3 întâlniri/an, timp de 2 ore.

Sesiunile se vor desfășura astfel:

  1. la clasele a IX-a și a X-a se va urmări consilierea psihologică și educațională a elevilor în vederea dezvoltării competențelor sociale, a capacității de decizie, de acțiune și de fixare a priorității elevilor.
  2. la elevii claselor a XI-a și a XII-a se va urmări consilierea vocațională prin activități de informare, îndrumare și orientare în carieră.
A I.3. Susținerea examenelor pentru obținerea permisului ECDL – profil START BAC pentru un număr de 10 elevi/an.

Activitatea se va desfășura în cadrul Colegiului Tehnic ”Simion Mehedinți” care este Centru de testare acreditat ECDL și presupune înscrierea în programul de certificare ECDL, susținerea examenelor pentru cele 4 module în vederea eliberării permisului ECDL profil START BAC, prin care se echivalează proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat; totodată elevii vor beneficia de o diplomă recunoscută internațional, având în vedere că Permisul European de Conducere a Computerului (European Computer Driving Licence) - ECDL este cel mai răspândit standard internaţional de certificare a abilităţilor de utilizare a computerului care deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră și continuarea studiilor în învățământul terțiar.

A. II. Activități extracurriculare
A.II.1 Organizarea Școlii de vară pentru 25 de elevi, o dată pe an

La finalul clasei a XI-a, în luna iulie, 25 de elevi, însoțiți de 3 cadre didactice vor participa timp de 5 zile la o școală de vară ce va avea loc într-o locație specializată. În această perioadă se vor desfășura activități extracurriculare complementare celor prevăzute în cadrul obiectivului specific 2, scopul fiind acela de a susține dezvoltarea aptitudinilor sociale ale elevului, cultivarea interesului pentru cunoaștere, a talentelor sale. Elevii vor fi implicați într-un program interactiv care îmbină activitati educative (seminarii, traininguri, ateliere de lucru) cu activități sportive, distractive și de team-building, beneficiarii având astfel acces la o educație non-formală și informală de calitate, ca alternativă la educația școlară.

A.II.2. Organizarea unor excursii de documentare o dată pe an, timp de 2 zile cu 25 de elevi.

Prin organizarea acestor excursii de documentare la targuri, expozitii, agenti economici, laboratoarele universităților, elevii vor afla informații despre diferite domenii profesionale, respectiv locul lor pe piața muncii, urmărindu-se astfel atingerea obiectivului OS3 prin cultivarea interesului pentru cunoștere și facilitarea integrării în anumite grupuri socio-profesionale.

La aceste vizite vor participa elevii claselor a XII-a, beneficiari directi ai proiectului.

A.II.3. Organizarea de vizite la firme pentru toți beneficiarii direcți ai proiectului.

Acestea se vor desfășura astfel: la toate clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a o dată pe an, (15 vizite în total în cei 4 ani). Firmele vor fi alese în funcție de interesele elevilor. Elevii se vor familiariza cu mediul de muncă, cu diversele profesii prin participarea la ateliere de lucru, posibilități de promovare și vor conștientiza importanța participării și promovării examenului de bacalaureat și a absolvirii unei facultăți.

A.III Achiziționare de mobilier școlar, echipamente informatice și electronice