Proiecte

1 Decembrie 1918 - înfăptuirea unui ideal istoric1 Decembrie 1918 - înfăptuirea unui ideal istoric este un proiect educațional derulat în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 2 Codlea, Liceul Teoretic Ioan Pascu, Biblioteca Municipală Codlea și Muzeul Tradițiilor codlene. Desfășurat în perioada 01.10.2018 - 01.12 2018, scopul acestui proiect a fost cultivarea sentimentului de dragoste față de țară, față de istorie și față de neamul românesc, precum și deprinderea de a cinsti zilele naționale.

S-au desfășurat următoarele activități:

  • Pentru România de mâine – realizarea unui simbol al Centenarului.
  • Unirea văzută prin ochi de copil – ateliere de lucru - confecționare de colaje, desene, picturi.
  • Trăiască România dodoloață - program literar artistic dedicat Marii Uniri.
  • Identitatea României între statele lumii – concurs de cultură generală.

În data de 29 noiembrie 2018, în Centrul de documentare și informare al Colegiului Tehnic "Simion Mehedinți" a avut loc activitatea "Trăiască România dodoloață", coordonată de prof. Tânjală Alina și bibliotecar David Adina. Dat fiind faptul că suntem martorii unui eveniment atât de important, împlinirea a 100 de ani de la realizarea unirii tuturor românilor în granițele aceluiași stat, s-a demarat această activitate pentru a dezvălui faptul că știm a ne cinsti înaintașii.

Etapele care au dus la realizarea statului național unitar român au fost prezentate elevilor printr-o lecție de istorie alfel, care a avut ca motto versurile poetului Grigore Vieru: "Cine are o limbă, are o credință/ Cine are o credință, are o biserică/ Cine are o biserică, are o țară!"Pentru a reconstitui un crâmpei din atmosfera de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, când românii de prin toate colțurile lumii au strigat într-un glas: "Noi vrem să ne unim cu țara!", elevii clasei a VIII-a ai CTSM au adus în prim planul atenției sceneta cu titlul O petrecere în familie. Elevii Liceului Teoretic, prin intermediul scenetei Poveste de război, au reamintit de implicarea activă a reginei Maria în ajutorarea și motivarea soldaților în primul război mondial. În cinstea eroilor neamului, fără jertfa cărora nu ar fi fost posibil momentul serbat ieri, elevii de la Școala Gimnazială Nr. 2 au prezentat sceneta În vreme de război.

Cântecele plaiului străbun au răsunat în deschiderea evenimentului, intonate fiind de către corul Școlii Gimnaziale nr. 2 și cel al Liceului Teoretic. În incheiere au fost premiați elevii care s-au implicat în activitatea "Pentru România de mâine" ce a constat în realizarea unui simbol al Centenarului și a unor colaje pe această temă.

Săptămâna fructelor și a legumelor donateSăptămâna fructelor și a legumelor donate este un proiect educațional, care se încadrează în tipul de educație pentru dezvoltare comunitară. Scopul său este de a sensibiliza elevii și profesorii din cadrul colegiului nostru în privința situației dificile cu care se confruntă copiii afectați de lipsa de alimente.

Parte a Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC), acest proiect de voluntariat este derulat în fiecare noiembrie a anului școlar în curs și are totodată menirea de a dezvolta la elevi calități precum implicarea și responsabilitatea.

În mod concret, demersul elevilor și al profesorilor constă în strângerea de legume, fructe și alte alimente care sunt donate unor familii nevoiașe sau instituții sociale.

Coordonatori proiect: prof. Vereș Adriana și prof. Ionel Georgeta.

I.M.P.A.C.T.IMPACT C.T.S.M. - Clubul Tinerilor Serioşi şi Motivaţi - este un club de voluntari care funcţionează în şcoala noastră din aprilie 2010. Este o echipă formată din 3 lideri (prof. Mioara Costea, prof. Alina Tânjală, bibliotecar Adina David) şi 20 de membri activi, elevi ai colegiului.

Până în prezent au fost implementate 14 proiecte în folosul comunităţii. Alături de clubul IMPACT au fost întotdeauna Casa de Cultură a Municipiului Codlea, autorităţile locale, Asociaţia ProCodlea şi media locale.

IMPACT C.T.S.M. sprijină şi desfăşurarea activităților de voluntariat din cadrul altor asociații şi fundaţii din municipiul Codlea şi din alte localităţi. În anul 2012 IMPACT C.T.S.M. a câştigat Gala Supervoluntarilor la secţiunea Cel mai bun proiect extraşcolar, cu proiectul Prăjitura veselă.

De la înfiinţarea clubului şi până în prezent, membrii clubului au fost în diferite tabere şi au participat la diverse sesiuni care au vizat schimbul de experienţă, atât în ţară cât şi în străinătate.

J.O.B.S.În data de 27 mai 2014, Colegiul Tehnic "Simion Mehedinți" a prezentat proiectul J.O.B.S. Acest proiect a fost dezvoltat de Ministerul Educației Naționale din România, Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic și centrul IPE – International Projects in Education (Proiecte Internaționale în domeniul Educației) al Universității Pedagogice din Zurich.

Proiectul JOBS combină două aspecte: piața muncii și educația din ultimii ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic. Elevii sunt pregătiți pentru a-și alege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale și au șansa să dobândească abilități de viață.

O nouă abordare

Acestea se realizează prin introducerea unei noi abordări transcurriculare, prin folosirea unor metode adecvate de predare-învățare (învățarea bazată pe sarcini) și cu ajutorul unei serii de 7 manuale pentru elevi. De asemenea, JOBS acordă sprijinul necesar profesorilor prin instruri, mentorat și informare constantă cu ajutorul unei platforme de învățământ la distanță.

În mod concret, Jobs este introdus ca o nouă disciplină transcurriculară căreia îi sunt dedicate 3 ore săptămânal. În cele 36 săptămâni de şcoală se parcurg 9 module diferite, fiecare pe durata a câte 4 săptămâni. Se introduce o nouă abordare a învăţării bazate pe proiecte (teme) şi conţinuturi educaţionale utile care să îndrume elevii către alegerea corectă / potrivită a viitoarei meserii, asigurând şi suportul necesar pentru profesori.

Mediul de afaceri și părinții

În acest context, mediul de afaceri implicat în proiect va fi informat despre nevoile şcolii şi ale elevilor. În timpul vizitelor desfăşurate la agenţii economici, elevii vor pune întrebări, vor lua notiţe, vor observa şi vor afla cât mai multe despre posibilele meserii.

Părinţii, ca factori de influenţă şi de decizie în viitorul şcolar şi profesional al copiilor, sunt informaţi despre activităţile din proiect cu scopul sprijinirii eleviilor pe calea către o carieră de succes.

Echipa de proiect a Colegiului Tehnic "Simion Mehedinți"

  • dir. prof. Sibechi Viorica
  • prof. Tanasă Ximena
  • prof. Secelean Gabriela
  • prof. Mătrăcaru Mirela
  • prof. Chirilă Daniela
  • elevii clasei a XI-a

Rafael, grădina copiilor specialiÎn timp ce în țara noastră suprafețele destinate recreerii persoanelor adulte și copiilor sunt mici, iar scandalurile defrişărilor sunt la ordinea zilei, la Codlea, Fundaţia Rafael a anunţat în mai 2015 lansarea proiectului „Rafael, grădina copiilor speciali”. Acesta constă în amenajarea unui parc pentru a le aduce bucurie şi o viaţă mai bună copiilor și persoanelor cu dizabilităţi severe şi multiple de la Centrul „Speranţa” și nu numai. Proiectul este finanţat în cadrul Programului „Spaţii Verzi” de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

„Programul este mai degrabă unul de natură ecologică, însă am încercat să combinăm acest tip de educaţie cu spiritul pro-social, care ne îndeamnă să venim în ajutorul celorlalţi. Ne străduim să facem cât mai multe activităţi ecologice, în care sunt implicaţi şi elevii de la şcoală, între care şi un cros în care micuţii îşi caută sponsori care să le susţină turele, iar banii strânşi se adună tot pentru proiect”, a declarat Claudiu Ştaier, preşedintele Fundaţiei Rafael, la lansarea proiectului pentru ziarul BUNĂ ZIUA BRAȘOV.

Parcul a început să fie amenajat în 12 mai 2015, având ca termen de finalizare sfârșitul lunii august. Alături de Fundația Rafael s-au regăsit în acest proiect Complexul de Servicii Sociale „Măgura” Codlea, Colegiul Tehnic „Simion Mehedinţi”, (prin elevii claselor X CE și XI A, coordonați de prof. dr. ing. Șerban Mariana), Ocolul Silvic Codlea, voluntari din oraş, şi nu numai. În acest moment, în parc mai sunt de pus la punct aspecte legate de instalarea mobilierului (leagăn cuib, tobogan, balansoar, bănci) şi însămânţarea gazonului, pentru ca după finalizare să se desfăşoare activităţi de educaţie ecologică şi terapie prin mişcare în aer liber.

În data de 29 mai 2015, în incinta Centrului de Informare și Documentare al CTSM, în prezența reprezentanților Fundației Rafael s-a organizat un concurs cu tema ”ECOLOGIZARE ȘI VOLUNTARIAT”. Concurenții au fost elevii claselor a X-a din cadrul școlii. Rezultatele au fost răsplătite cu premii și diplome pentru cele mai bune echipe din concurs.

ROREC - pentru o lume mai curatăDin 2012, Colegiul Tehnic “Simion Mehedinți” este implicat în proiectul național de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice (DEEE), patronat de Asociația Română pentru Reciclare – RoRec. În principal, asociația preia responsabilitatea producătorilor de aparatură electrocasnică de a colecta, reutiliza, recicla și valorifica acest tip de deșeuri. Mai mult, RoRec are ca scop educarea populației în privința modalității corecte de colectare și reciclare a echipamentelor electrocasnice.Acțiunile de voluntariat ale școlii noastre, coordonate de prof. dr. ing. Șerban Mariana, s-au concretizat la nivelul localității Codlea de două ori pe an, în lunile mai și octombrie. Fiecare campanie de colectare în care s-a implicat Patrula de Reciclare CTSM a avut ca rezultat o medie impresionantă de 6,5 tone de deșeuri. Pe lângă munca de teren, elevii voluntari au participat la o serie de activități specifice, precum ateliere de creație, simpozioane, expoziții și concursuri tematice. Amintim, astfel, parada modei “EcoFashion” cu creații vestimentare realizate din materiale reciclabile, dar și expoziția de desene cu tema “Protecția mediului”.

Trebuie, de asemenea, menționat faptul că succesul Patrulei de Reciclare se datorează nu numai suitei de acțiuni desfășurate, ci și nivelului ridicat de implicare afectivă a voluntarilor CTSM.

x
Acest site foloseste cookie-uri pentru determinarea numărului de utilizatori. Detalii. Este în regulă!