Colegiul Tehnic "Simion Mehedinți"

"Nu putem deveni ceea ce ne dorim rămânând ceea ce suntem."(Max DePree)

Oferta educațională
2021 - 2022


Învățământ liceal de zi - SERVICII
 • Tehnician organizator banqueting
Învățământ profesional dual – 400 LEI BURSĂ LUNARĂ
 • Preparator produse din carne și pește - 10 locuri
  SERGIANA PRODIMPEX SRL
 • Preparator produse din carne și pește - 7 locuri
  AVICOD SA CODLEA
 • Preparator produse din carne și pește - 3 locuri
  CARMANGERIA EXOTIC CODLEA
 • Mecanic auto - 12 locuri
  VECTRA
Învățământ profesional de stat – 200 LEI BURSĂ LUNARĂ
 • Operator la mașini cu comandă numerică - 12 locuri
  SC TERWA SRL, SC EMTECH SA, ASCO TOOLS SA, SC POPA SRL
 • Electrician exploatare joasă tensiune – 12 locuri
  SC ICCO INSTAL SRL
 • Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație - 12 locuri
  OCTAMELL BLACKBIRD SRL-D; PIZZA STEBLEA SRL; TASTY FLAVOUR SRL, BALLROOM ZEIDEN EVENTS SRL, PIZZA POSATTA
 • Comerciant-vânzător – 12 locuri
  EXOTIC MARKET SRL CODLEA
 • Tâmplar universal – 12 locuri
  SC UNIQ INTERIOR SRL, SC ONE SURFACE SRL
 • Brutar-patiser-preparator produse făinoase – 12 locuri
  SC AUCHAN ROMÂNIA SA, SERGIANA PRODIMPEX SRL, LIDY SWEET SRL CODLEA
 • Operator în industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie – 12 locuri
  TOTAL ROMÂNIA SA
Învățământ liceal seral
 • Clasa a IX – a - Tehnician chimist de laborator/ Tehnician mecanic întreținere și reparații
 • Clasa a XI – a – Tehnician instalații electrice
 • Clasa a XI – a – Tehnician în gastronomie
Învățământ postliceal
 • Tehnician în echipamente de calcul

AVANTAJELE COLEGIULUI TEHNIC "SIMION MEHEDINȚI" CODLEA
  • Bursă pe perioada studiului
  • Posibilitatea de angajare după terminarea studiilor
  • Cazare gratuită în camere de 3 locuri cu baie în cameră, în căminul din curtea școlii
  • 1 masă gratuită zilnic
  • Decontarea biletelor - 8 călătorii de la școală spre casă
  • Pază full-time și supraveghetor de noapte în cămin
  • Transport gratuit către locul de practică pus la dispoziție de agentul economic partener
  • Limita de vârstă pentru înscrieri este de 18 ani
  • Posibilitatea continuării studiilor prin cursuri liceale de seral sau de zi
  • Accesul la educație prin meserii căutate pe piața muncii
Ce trebuie să cuprindă dosarul pentru înscrierea în învățământul profesional/ profesional dual?
  1. Fișa de înscriere în invățământul profesional/ fișa de înscriere în învățământul profesional dual
  2. Certificat de naștere în copie și original
  3. Cartea de identitate în copie pentru candidat și părinți
  4. Adeverință cu notele și media generală la evaluarea națională și media de admitere
  5. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) - original și copie
  6. Fișa medicală
CONTACT
 • Email: mehedinti.codlea@rdsmail.ro
 • Tel: 0735 513 251; 0735 510 845