Oferta educațională 2017 - 2018

Învățământ gimnazial

 • Clasa a V -a - 1 clasă

Învățământ liceal de zi

Servicii/ Economic

 • Tehnician în activități economice - 1 clasă

Mecanică

 • Tehnician proiectant CAD - 1 clasă

Învățământ liceal seral

Clasa a IX-a/ Electric

 • Tehnician în instalații electrice - 1 clasă

Clasa a XI-a/ Fabricarea produselor din lemn

 • Tehnician în prelucrarea lemnului - 1 clasă

Învățământ profesional cu durata de 3 ani

Industrie alimentară

 • Operator în industria zahărului și a produselor zaharoase - 14 locuri
  • agenți economici pentru practica elevilor: S.C. RAP CONFECTIONARY S.R.L. (fabrica de ciocolată Ghimbav)

 • Preparator produse din carne și pește - 14 locuri
  • agenți economici pentru practica elevilor: S.C. AVICOD S.A.

Chimie industrială

 • Operator în fabricarea și prelucrarea polimerilor - 14 locuri
  • agenți economici pentru practica elevilor: S.C. QUIN ROMÂNIA S.R.L.

Mecanică

 • Operator la mașini cu comandă numerică - 14 locuri
  • agenți economici pentru practica elevilor: S.C. EMTEH S.R.L., S.C. TERWA ROMÂNIA S.R.L., S.C. POPA S.R.L., S.C. TAROPA S.R.L., S.C. TAMARIND S.R.L.

Învățământ postliceal

Electronică automatizări

 • Tehnician electronist echipamente de automatizare - 1 clasă

Industrie alimentară

 • Tehnician controlul calității produselor agroalimentare - 1 clasă