Codul de etică al CTSM Codlea

Valori/ principii și norme de conduită
Codul de etică al CTSM Codlea


Potrivit art. 2, "codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din unitatea de învăţământ responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte."

Detalii: Codul de etică al personalului unității

Consilier de etică: profesor Gabriela Secelean
Imparțialitate, independență, obiectivitate
Responsabilitate morală, socială şi profesională
Promovarea interesului superior al copilului Respectarea legislaţiei generale şi specifice

Confidențialitate
Respect
Toleranță
Autoexigență în exercitarea profesiei

Integritate morală și profesională
Activitate în interesul public
Respectarea autonomiei personale
Onestitate și corectitudine intelectuală
x
Acest site foloseste cookie-uri pentru determinarea numărului de utilizatori. Detalii. Este în regulă!